ره آورد آباد مسکن

قیمت صدور
1,012,853

ره آورد آباد مسکن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  1,012,853
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 108/77 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/14%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +186/31%
  • +94/12%
  • +20/07%
  • +10/18%
  • +5/04%
  • +1/64%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
108,771,687,358,913
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,012,853
 • قیمت ابطال
  ریال 1,011,211
 • قیمت آماری
  ریال 1,009,821
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/14%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 150,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  71/71%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/17%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 17/98 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 42/98 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://www.maskanfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام19/09%نقد و بانک41/65%اوراق مشارکت37/66%واحدهای صندوق0/79%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/82%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق