مشترک پویا
قیمت صدور
2,844,279
تصویر صندوق مشترک پویا

مشترک پویا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  2,844,279
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  2/13 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان امید نهایت نگر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,125,032,400,527
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  2,844,279ریال
 • قیمت ابطال
  2,823,681ریال
 • قیمت آماری
  2,823,681ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %15/05
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  12,080,861میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی کارنامه حقیقی,سمانه دهقان منکابادی,فاطمه فیاض بخش
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://iranfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام98/95%نقد و بانک0/4%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق