نگین رفاه

قیمت صدور
1,205,952

نگین رفاه

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,205,952
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 40/27 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/78%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +248/76%
  • +129/03%
  • +19/83%
  • +10/39%
  • +5/25%
  • +1/77%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
خالص ارزش دارایی (ریال)
40,266,700,442,178
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۶/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,205,952
 • قیمت ابطال
  ریال 1,204,652
 • قیمت آماری
  ریال 1,238,106
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/78%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  33/43%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/51%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 21/93 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 80/29 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینوشین ناصری,علیرضا کاوسی,فاطمه طالبی توتی
 • متولیمشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://nrfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/61%نقد و بانک39/21%اوراق مشارکت47/42%واحدهای صندوق3%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/76%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق