امین ملت
قیمت صدور
1,007,273
تصویر صندوق امین ملت

امین ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  1,007,273
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/12 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  6/02%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۲/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,118,309,605,254
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,007,273ریال
 • قیمت ابطال
  1,006,635ریال
 • قیمت آماری
  1,067,259ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %6/02
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %22/22
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %20
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %21/94
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  16/99 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  3,917,346میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریقاسم آلودری,محمدحسین چمنی,اعظم بیک بشرویه
 • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • آدرس سایتhttps://aminmellat.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/33%نقد و بانک25/61%اوراق مشارکت58/41%واحدهای صندوق12/53%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/11%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق