مشترک فراز اندیش نوین
قیمت صدور
1,010,870
تصویر صندوق مشترک فراز اندیش نوین

فراز اندیش نوین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
 • قیمت صدور
  1,010,870
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  7/38 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  4/84%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۰/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,377,148,947,678
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,010,870ریال
 • قیمت ابطال
  1,010,205ریال
 • قیمت آماری
  1,059,090ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %4/84
 • سقف واحد‌های صندوق
  35,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %20/86
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %22
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %24/36
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  18/08 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  27,998,445میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری امیر رضائی,عباس عبدی لنجوانی,سارا گوهری انارکی
 • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه نوین
 • آدرس سایت http://farazandishnovin.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/31%نقد و بانک41/28%اوراق مشارکت52/01%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/4%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق