اندوخته ملت
قیمت صدور
1,009,490

اندوخته ملت

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
 • قیمت صدور
  1,009,490
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 10/01 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/26%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +235/06%
  • +103/92%
  • +22/75%
  • +11/43%
  • +5/75%
  • +1/92%
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,013,415,971,745
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,009,490
 • قیمت ابطال
  ریال 1,009,016
 • قیمت آماری
  ریال 1,021,687
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/26%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 200,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  4/96%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/32 K
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 191,879,878
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسمانه حاجی صفری,بشری حاجی هاشمی,حسین مرادی اسفنجانی
 • متولیایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
 • آدرس سایتhttps://andookhtehmellat.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/5%نقد و بانک34/51%اوراق مشارکت60/85%واحدهای صندوق0/91%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/22%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق