یکم کارگزاری بانک کشاورزی
قیمت صدور
1,017,114
تصویر صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یکم کارگزاری بانک کشاورزی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,017,114
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  30/45 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/2%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کشاورزی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۱۲/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
30,452,616,325,360
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,017,114ریال
 • قیمت ابطال
  1,016,680ریال
 • قیمت آماری
  1,004,496ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/2
 • سقف واحد‌های صندوق
  233,333,333واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %12/84
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/59
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/53 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  206,860,988میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحامد کاظمی محسن آبادی,علی جابری زاده,مصطفی تقی زاده
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • آدرس سایتhttps://fund1.bkisecurities.com/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/22%نقد و بانک44/79%اوراق مشارکت51/16%واحدهای صندوق1/19%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق