مشترک تدبیرگران فردا

قیمت صدور
10,266,232

مشترک تدبیرگران فردا

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
 • قیمت صدور
  10,266,232
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/62 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +10,043/95%
  • +934/63%
  • +58/19%
  • -0/28%
  • -2/83%
  • +4/03%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,621,655,113,253
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۹/۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,266,232
 • قیمت ابطال
  ریال 10,198,062
 • قیمت آماری
  ریال 10,198,062
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  31/8%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 3/50 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد مسعودی,علی فرامرزی,سعید آخوندی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://farda.tadbirfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام94/77%نقد و بانک1/29%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق1/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/16%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق