تدبیرگران فردا
قیمت صدور
9,980,522
تصویر صندوق تدبیرگران فردا

تدبیرگران فردا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۷
 • قیمت صدور
  9,980,522
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  1/55 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • 5 سال
  • 1 سال
  • 6 ماه
  • 3 ماه
  • 1 ماه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۹/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,545,473,778,599
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  9,980,522ریال
 • قیمت ابطال
  9,911,711ریال
 • قیمت آماری
  9,911,711ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %31/18
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۷
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  3,434,058میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد مسعودی,علی فرامرزی,سید محمد حسینی
 • متولیمشاورسرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • آدرس سایتhttp://farda.tadbirfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/95%نقد و بانک0/11%اوراق مشارکت0/3%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/64%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق