ثروت هامون (هامون)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
6
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
6
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:58
9,348
حباب لحظه‌ای
0/17%
ت

ثروت هامون (هامون)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۰:۱۳ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
6
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
6
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۸
9,348
حباب لحظه‌ای
0/17%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  M
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • 5 سال
  • 1 سال
  • 6 ماه
  • 3 ماه
  • 1 ماه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

هامون

اطلاعات معاملاتی نماد

هامون
9,581بازه قیمت روز8,845
13/16 M
حقیقی
211/11 M
197/95 M
حقوقی
0
ابزار تکنیکال
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  2
  0
  1
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  M
 • تعداد معاملات
  1
 • حباب لحظه‌ای
  %0/17
 • حجم عرضه630/10 K
 • حجم تقاضا531 K
تعدادحجم خریدقیمت
24509,272
150,0009,271
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
9,36450,0001
9,5819,4871
9,9996001
10,2501,5001
10,3003,7001
مدیر صندوق
سبد گردان هامون ایرانیان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
351,711,673,940
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  9,318ریال
 • قیمت ابطال
  9,258ریال
 • قیمت آماری
  9,258ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %19
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی عباسی اصل,یوسف کفاش سلیقه,سامان فلاحی
 • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق تثبیت پاداش
 • آدرس سایتhttps://hamounetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام91/46%نقد و بانکندارداوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها8/54%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق