در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,215
حباب لحظه‌ای
-0/02%
تصویر صندوق ثابت اکسیژن

در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,215
حباب لحظه‌ای
-0/02%
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

ثابت اکسیژن
11,225بازه قیمت روز9,185
163/59 M
حقیقی
6/34 B
8/87 B
حقوقی
2/69 B
 • حجم معاملات
  سهم
  8
  0
  8
  0
  4
  0
  ,
  2
  0
  5
  0
  4
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تعداد معاملات
  22
 • حباب لحظه‌ای
  %-0/02
 • حجم عرضه4/91 M
 • حجم تقاضا6/80 M
تعدادحجم خریدقیمت
26,001,82410,213
1200,00010,212
1200,00010,211
1200,00010,210
1200,00010,209
قیمتحجم فروشتعداد
10,2144,100,0002
10,215200,0001
10,216200,0001
10,217200,0001
10,218200,5002
مدیر صندوق
سبد گردان اکسیژن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,257,530,440,263
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,214ریال
 • قیمت ابطال
  10,209ریال
 • قیمت آماری
  10,013ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/92
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %24/63
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/57
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %30/06
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  182/00 ریال
 • استمرار پرداخت سودندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریبهار کشاورزان,پدرام سمیعی تبریزی,فاطمه یقینی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 • آدرس سایتhttp://nitrogen.o2am.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک15/43%اوراق مشارکت83/31%واحدهای صندوق0/85%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق