سهامی تیام (تیام)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,893
حباب لحظه‌ای
-4/42%
تصویر صندوق تیام

سهامی تیام (تیام)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۳۲ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,893
حباب لحظه‌ای
-4/42%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

تیام
11,503بازه قیمت روز9,413
1/34 B
حقیقی
0
1/04 B
حقوقی
2/38 B
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  2
  0
  8
  0
  ,
  3
  0
  9
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تعداد معاملات
  6
 • حباب لحظه‌ای
  %-4/42
 • حجم عرضه156/04 K
 • حجم تقاضا1/20 M
تعدادحجم خریدقیمت
150,00010,350
150,00010,300
11,000,00010,250
150,00010,200
150,00010,150
قیمتحجم فروشتعداد
10,41272,6052
10,65010,0912
10,70010,0001
10,80010,0001
10,90010,0001
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
923,194,319,716
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,650ریال
 • قیمت ابطال
  10,581ریال
 • قیمت آماری
  10,581ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %43/63
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپردیس چهره نگار,اشکان چهره نگار,سید مازیار دلیران
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردان-
 • آدرس سایتhttp://tiamfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام88/38%نقد و بانک11/44%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/18%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق