سهامی هوش تصمیم (هوشیار)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
11,057
حباب لحظه‌ای
-5/04%
تصویر صندوق هوشیار

سهامی هوش تصمیم (هوشیار)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۲:۱۹ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
11,057
حباب لحظه‌ای
-5/04%
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  M
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

هوشیار
10,988بازه قیمت روز10,144
1/26 M
حقیقی
525 M
525 M
حقوقی
1/26 M
 • حجم معاملات
  سهم
  5
  0
  0
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  0
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  M
 • تعداد معاملات
  2
 • حباب لحظه‌ای
  %-5/04
 • حجم عرضه208/71 K
 • حجم تقاضا300/25 K
تعدادحجم خریدقیمت
114910,471
150,00010,400
150,00010,350
150,00010,250
150,00010,150
قیمتحجم فروشتعداد
10,50050,0001
10,60070,0002
10,65050,0001
10,75050,0001
10,85050,0001
مدیر صندوق
سبدگردان تصمیم
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,239,390,649,521
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,621ریال
 • قیمت ابطال
  10,554ریال
 • قیمت آماری
  10,554ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %58/71
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریبهنام شجاعی,فائزه شاهوردی,صدیقه سیاح
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 • آدرس سایتhttp://tasmim-houshfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام89/33%نقد و بانک8/66%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/01%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق