طلوع تدبیر پایا (خورشید)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”12:16
12,309
حباب لحظه‌ای
-0/02%
تصویر صندوق خورشید

طلوع تدبیر پایا (خورشید)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۲:۳۰ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۷
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۲:۱۶
12,309
حباب لحظه‌ای
-0/02%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

خورشید
13,524بازه قیمت روز11,066
7/10 B
حقیقی
13/11 B
10/64 B
حقوقی
4/63 B
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  ,
  4
  0
  4
  0
  1
  0
  ,
  4
  0
  8
  0
  4
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
 • تعداد معاملات
  110
 • حباب لحظه‌ای
  %-0/02
 • حجم عرضه13/06 M
 • حجم تقاضا12/20 M
تعدادحجم خریدقیمت
109,995,86712,305
21,165,00012,304
11,000,00012,303
قیمتحجم فروشتعداد
12,30710,006,90311
12,3081,012,0003
12,3091,002,0002
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,056,306,779,883
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  12,304ریال
 • قیمت ابطال
  12,299ریال
 • قیمت آماری
  12,277ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/18
 • سقف واحد‌های صندوق
  850,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %57/93
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولیپیشرو پاداش سرمایه
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
 • آدرس سایتhttp://paya.tadbirfunds.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک76/78%اوراق مشارکت22/49%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/73%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد