اعتماد ارغوان (آلا)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
12,465
حباب لحظه‌ای
0/89%
تصویر صندوق آلا

اعتماد ارغوان (آلا)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۹ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
12,465
حباب لحظه‌ای
0/89%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آلا
13,813بازه قیمت روز11,303
31/88 B
حقیقی
136/57 B
137/87 B
حقوقی
33/18 B
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  3
  0
  ,
  4
  0
  9
  0
  7
  0
  ,
  7
  0
  6
  0
  6
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
 • تعداد معاملات
  187
 • حباب لحظه‌ای
  %0/89
 • حجم عرضه3/63 M
 • حجم تقاضا14/58 M
تعدادحجم خریدقیمت
21,626,59612,576
11,000,00012,575
11,000,00012,574
11,000,00012,573
11,000,00012,572
قیمتحجم فروشتعداد
12,5771,998,0672
13,812643,9152
000
000
000
مدیر صندوق
سبدگردان توازن بازار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۵/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,288,364,604,881
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  12,586ریال
 • قیمت ابطال
  12,565ریال
 • قیمت آماری
  12,393ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/37
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %34/13
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمنصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرانی,مریم امیدقائمی,یاسر حمزه نژادی
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
 • بازارگردانبازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
 • آدرس سایتhttps://etemadarghavan.sanaamc.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/85%نقد و بانک38/3%اوراق مشارکت54/01%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق