ثابت آکام (آکام)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:2
10,138
حباب لحظه‌ای
0/14%
تصویر صندوق ثابت آکام

ثابت آکام (آکام)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۹ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۰۲
10,138
حباب لحظه‌ای
0/14%
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • 5 سال
  • 1 سال
  • 6 ماه
  • 3 ماه
  • 1 ماه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آکام

اطلاعات معاملاتی نماد

آکام
11,151بازه قیمت روز9,125
700/49 M
حقیقی
1/35 B
1/35 B
حقوقی
700/49 M
ابزار تکنیکال
 • حجم معاملات
  سهم
  9
  0
  8
  0
  2
  0
  ,
  3
  0
  2
  0
  1
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تعداد معاملات
  21
 • حباب لحظه‌ای
  %0/14
 • حجم عرضه3/43 M
 • حجم تقاضا45/01 M
تعدادحجم خریدقیمت
120,000,00010,151
110,000,00010,150
15,000,00010,149
15,000,00010,148
15,000,00010,147
قیمتحجم فروشتعداد
10,1523,000,0001
10,153100,0001
10,154100,0001
10,155100,0001
10,156100,0001
مدیر صندوق
سبد گردان ویستا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۴/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
735,706,457,434
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,141ریال
 • قیمت ابطال
  10,138ریال
 • قیمت آماری
  9,894ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-2/41
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %72/56
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/02
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/36
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  221 ریال
 • استمرار پرداخت سودندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا فرجی شربیانی,احمد فاروقی,احسان ونکی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
 • آدرس سایتhttp://akamvista.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک62/46%اوراق مشارکت37%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/54%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق