نیلی دماوند (نیلی)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,023
حباب لحظه‌ای
1/25%
تصویر صندوق نیلی

نیلی دماوند (نیلی)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۱ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,023
حباب لحظه‌ای
1/25%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

نیلی
11,146بازه قیمت روز9,120
842/08 M
حقیقی
865/27 M
150/42 B
حقوقی
150/40 B
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  4
  0
  ,
  9
  0
  0
  0
  5
  0
  ,
  7
  0
  5
  0
  9
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تعداد معاملات
  36
 • حباب لحظه‌ای
  %1/25
 • حجم عرضه30/38 M
 • حجم تقاضا60 M
تعدادحجم خریدقیمت
135,177,21710,148
110,000,00010,147
110,000,00010,146
15,000,00010,145
15,000,00010,144
قیمتحجم فروشتعداد
10,1499,963,5161
10,15010,000,0001
10,1515,000,0001
10,1525,000,0001
10,25065,3602
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
65,534,030,282,281
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,140ریال
 • قیمت ابطال
  10,136ریال
 • قیمت آماری
  10,177ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/4
 • سقف واحد‌های صندوق
  8,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %80/81
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/79
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/06
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  219 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمنیره حامل کارگر,حسین بابایی پورخشنود,محمدعلی جلالی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • بازارگردانتامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://www.nilidamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک27/51%اوراق مشارکت67/24%واحدهای صندوق2/64%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/61%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق