نیلی دماوند (نیلی)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
6
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,023
حباب لحظه‌ای
0/75%
تصویر صندوق نیلی

نیلی دماوند (نیلی)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۷ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
6
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,023
حباب لحظه‌ای
0/75%
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

نیلی
11,090بازه قیمت روز9,074
1/64 B
حقیقی
7/92 B
768/80 B
حقوقی
762/52 B
 • حجم معاملات
  سهم
  7
  0
  6
  0
  ,
  2
  0
  9
  0
  6
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • تعداد معاملات
  112
 • حباب لحظه‌ای
  %0/75
 • حجم عرضه30/38 M
 • حجم تقاضا60 M
تعدادحجم خریدقیمت
123,866,24010,098
110,000,00010,097
110,000,00010,096
15,000,00010,095
15,000,00010,094
قیمتحجم فروشتعداد
10,09910,002,6002
10,10010,000,0001
10,1015,000,0001
10,1025,000,0001
10,2501,0001
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
69,508,569,826,283
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,092ریال
 • قیمت ابطال
  10,088ریال
 • قیمت آماری
  10,101ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/13
 • سقف واحد‌های صندوق
  8,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %86/13
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/79
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/06
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  219 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمنیره حامل کارگر,حسین بابایی پورخشنود,محمدعلی جلالی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • بازارگردانتامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://www.nilidamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک33/28%اوراق مشارکت62/8%واحدهای صندوق2/55%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/37%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق