بازده پایا (بازده)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/88%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
12,100
حباب لحظه‌ای
0/07%

بازده پایا (بازده)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:54 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/88%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
12,100
حباب لحظه‌ای
0/07%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +20/56%
  • -
  • -
  • +11/3%
  • +6/24%
  • +2/49%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

بازده
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  2
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  9
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-1/35%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۴)
  ریال 12,100
13310بازه قیمت روز10890
181/31 M
حقیقی
2/25 B
10/48 B
حقوقی
8/41 B
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان بازده
خالص ارزش دارایی (ریال)
889,234,257,738
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۱۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 12,170
 • قیمت ابطال
  ریال 12,166
 • قیمت آماری
  ریال 12,398
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/91%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 300,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  24/36%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی معیار
 • آدرس سایتhttp://www.baazdehsaabetfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک29/63%اوراق مشارکت65/66%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/71%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق