بازده پایا (بازده)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,917
حباب لحظه‌ای
0/56%
تصویر صندوق بازده

بازده پایا (بازده)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۲۹ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,917
حباب لحظه‌ای
0/56%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

بازده
15,380بازه قیمت روز12,584
1/17 B
حقیقی
31/74 B
33/47 B
حقوقی
2/90 B
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  ,
  4
  0
  7
  0
  5
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
 • تعداد معاملات
  33
 • حباب لحظه‌ای
  %0/56
 • حجم عرضه720/97 K
 • حجم تقاضا10/53 M
تعدادحجم خریدقیمت
22,000,00013,995
22,000,00013,994
22,000,00013,993
22,000,00013,992
22,000,00013,991
قیمتحجم فروشتعداد
13,997600,0002
13,99810,0001
13,99910,0001
14,00010,0001
14,00110,0001
مدیر صندوق
سبدگردان بازده
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,020,539,421,766
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  14,003ریال
 • قیمت ابطال
  13,999ریال
 • قیمت آماری
  13,892ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/76
 • سقف واحد‌های صندوق
  300,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %24/30
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولیموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی معیار
 • آدرس سایتhttp://www.baazdehsaabetfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک35/84%اوراق مشارکت63/51%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق