سهامی اکسیژن (اکسیژن)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,563
حباب لحظه‌ای
0/05%

سهامی اکسیژن (اکسیژن)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 10:44 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,563
حباب لحظه‌ای
0/05%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +34/79%
  • -
  • -
  • -3/08%
  • -8/9%
  • -2/66%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

اکسیژن
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  3
  0
  ,
  4
  0
  7
  0
  7
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  5
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  M
  0
 • حباب پایانی2/94%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 13,563
14862بازه قیمت روز12160
7/39 B
حقیقی
35/79 B
28/40 B
حقوقی
0/00
مدیر صندوق
سبد گردان اکسیژن
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,733,270,363,445
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۰/۱۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 13,586
 • قیمت ابطال
  ریال 13,488
 • قیمت آماری
  ریال 13,488
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  25/7%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیش'رکت مش'اور س'رمایه گ'ذاری س'هم آش'نا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 • آدرس سایتhttps://oxygen.o2am.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/15%نقد و بانک0/3%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/55%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق