سهامی اکسیژن (اکسیژن)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/02%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,742
حباب لحظه‌ای
-0/27%
تصویر صندوق اکسیژن

سهامی اکسیژن (اکسیژن)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۹:۲۱ | ETF: ۱۴۰۲/۱۲/۱
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/02%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,742
حباب لحظه‌ای
-0/27%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

اکسیژن
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  3
  0
  ,
  4
  0
  7
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  5
  0
  7
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • حباب لحظه‌ای-0/27%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱)
  13,742ریال
15,277بازه قیمت روز12,501
1/42 B
حقیقی
2/12 B
701/08 M
حقوقی
0
مدیر صندوق
سبد گردان اکسیژن
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۰/۱۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,867,744,179,002
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,835ریال
 • قیمت ابطال
  13,733ریال
 • قیمت آماری
  13,733ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %27/20
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری پدرام سمیعی تبریزی
 • متولی ش'رکت مش'اور س'رمایه گ'ذاری س'هم آش'نا
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردان صندوق بازارگردانی ثروت پویا
 • آدرس سایت https://oxygen.o2am.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام96/05%نقد و بانک0/01%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/94%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق