نوع دوم رایکا (رایکا)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,759
حباب لحظه‌ای
0/07%
تصویر صندوق رایکا

نوع دوم رایکا (رایکا)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۹:۲۵ | ETF: ۱۴۰۲/۱۲/۱
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,759
حباب لحظه‌ای
0/07%
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  5
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

رایکا
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  3
  0
  ,
  7
  0
  6
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  6
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  5
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • حباب لحظه‌ای0/07%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱)
  13,759ریال
15,134بازه قیمت روز12,384
43/26 B
حقیقی
6/25 B
52/01 B
حقوقی
89/02 B
مدیر صندوق
سبد گردان کارا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,998,686,888,557
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,774ریال
 • قیمت ابطال
  13,767ریال
 • قیمت آماری
  13,723ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/32
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %48/42
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری فاطمه اردشیرنژاد,مهران کاویانی جوپاری
 • متولی حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی راتا
 • آدرس سایت http://raykaetf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/17%نقد و بانک26/06%اوراق مشارکت63/85%واحدهای صندوق8/13%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/79%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق