مختص اوراق دولتی خلیج فارس (ساحل)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/05%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,059
حباب لحظه‌ای
-1/26%

مختص اوراق دولتی خلیج فارس (ساحل)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:58 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/05%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,059
حباب لحظه‌ای
-1/26%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +30/61%
  • -
  • +27/54%
  • +13/04%
  • +6/68%
  • +2/57%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

ساحل
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  2
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  5
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  8
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-2/3%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 13,059
14175بازه قیمت روز11599
1/84 B
حقیقی
1/77 B
31/53 B
حقوقی
31/61 B
مدیر صندوق
تامین سرمایه خلیج فارس
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,225,643,931,672
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 13,065
 • قیمت ابطال
  ریال 13,061
 • قیمت آماری
  ریال 12,962
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/76%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  47/66%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد خان زاده
 • متولیایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه خلیج فارس
 • آدرس سایتhttp://sahel.pgibc.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک24/14%اوراق مشارکت75/64%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/21%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد