قابل معامله سهامی درسا (درسا)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:27
15,266
حباب لحظه‌ای
-0/04%

قابل معامله سهامی درسا (درسا)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:14 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:27
15,266
حباب لحظه‌ای
-0/04%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +51/31%
  • -
  • +51/94%
  • +7/25%
  • -2/58%
  • -2/4%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

درسا
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  5
  0
  ,
  2
  0
  5
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  6
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/32%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 15,266
16770بازه قیمت روز13730
1/14 B
حقیقی
5/50 B
4/35 B
حقوقی
0/00
مدیر صندوق
سبد گردان کارا
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,111,975,179,251
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۳۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 15,301
 • قیمت ابطال
  ریال 15,199
 • قیمت آماری
  ریال 15,199
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  14/63%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدعلی سیدخسروشاهی,مهدی آسیما,مهراد عربلو
 • متولیایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق توسعه سهام نیکی
 • آدرس سایتhttps://www.dorsaetf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام93/57%نقد و بانک4/17%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/26%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق