در سهام برلیان (برلیان)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,703
حباب لحظه‌ای
2/75%
تصویر صندوق برلیان

در سهام برلیان (برلیان)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,703
حباب لحظه‌ای
2/75%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۱
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

برلیان
15,190بازه قیمت روز12,430
54/35 M
حقیقی
1/06 B
1/01 B
حقوقی
10/01 M
 • حجم معاملات
  سهم
  7
  0
  8
  0
  ,
  2
  0
  2
  0
  8
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • تعداد معاملات
  19
 • حباب لحظه‌ای
  %2/75
 • حجم عرضه70/17 K
 • حجم تقاضا165/00 K
تعدادحجم خریدقیمت
110,00013,550
150,00013,540
112,00013,500
113,00013,300
140,00013,200
قیمتحجم فروشتعداد
14,0709,2631
14,0802891
14,50010,0001
14,60015,0001
14,85010,0001
مدیر صندوق
سبد گردان برلیان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
495,682,354,321
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,754ریال
 • قیمت ابطال
  13,662ریال
 • قیمت آماری
  13,662ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %36/28
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریفرزاد ربیعی,امین اوزی
 • متولیحسابرسی کاربرد تحقیق
 • حسابرسحسابرسی رازدار
 • بازارگرداناختصاصی بازارگردانی برلیان
 • آدرس سایتhttp://berelianfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام94/37%نقد و بانک0/18%اوراق مشارکت2/77%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/68%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق