ارزش پاداش (پاداش)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
14,201
حباب لحظه‌ای
0/63%
تصویر صندوق پاداش

ارزش پاداش (پاداش)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۵:۰۰ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
14,201
حباب لحظه‌ای
0/63%
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

پاداش
15,701بازه قیمت روز12,847
133/68 B
حقیقی
199/21 B
472/38 B
حقوقی
406/85 B
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  2
  0
  ,
  4
  0
  0
  0
  9
  0
  ,
  5
  0
  0
  0
  2
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
 • تعداد معاملات
  894
 • حباب لحظه‌ای
  %0/63
 • حجم عرضه24/08 M
 • حجم تقاضا204/33 M
تعدادحجم خریدقیمت
102199,763,25814,290
31,120,00014,289
21,200,00014,288
11,000,00014,287
11,000,00014,286
قیمتحجم فروشتعداد
14,2913,078,8885
14,292100,0001
14,293100,0001
14,294100,0001
14,295110,0023
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۲/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,908,685,881,918
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  14,292ریال
 • قیمت ابطال
  14,284ریال
 • قیمت آماری
  13,807ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-3/34
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %66/19
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسپهر آصفی
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریتی حسابرسین
 • حسابرسمؤسسۀ حسابرسی فاطر
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 • آدرس سایتhttp://arzeshpadash.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/92%نقد و بانک45/94%اوراق مشارکت48/49%واحدهای صندوق4/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/62%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق