مروارید بها بازار (مروارید)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”13:54
12,385
حباب لحظه‌ای
-5/53%
تصویر صندوق مروارید

مروارید بها بازار (مروارید)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۳:۴۶ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۷
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۳:۵۴
12,385
حباب لحظه‌ای
-5/53%
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

مروارید
11,785بازه قیمت روز10,879
3/59 B
حقیقی
1/67 B
571 M
حقوقی
2/49 B
 • حجم معاملات
  سهم
  3
  0
  6
  0
  3
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  9
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تعداد معاملات
  31
 • حباب لحظه‌ای
  %-5/53
 • حجم عرضه323/36 K
 • حجم تقاضا54/50 K
تعدادحجم خریدقیمت
17,48011,377
183,75311,376
150,00011,375
120,00011,205
11,21011,176
قیمتحجم فروشتعداد
11,59049,0001
11,60050,0001
11,7753,4271
11,7772,0001
11,7795,5201
مدیر صندوق
سبدگردان بها بازار پارس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
284,290,491,649
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  12,508ریال
 • قیمت ابطال
  12,421ریال
 • قیمت آماری
  12,421ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %22/89
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد حسینی بهشتیان,امیر طاهری,مهین فرهادی
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
 • آدرس سایتhttp://morvaridfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/36%نقد و بانک0/38%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/26%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق