ثروت افزون ثمین (ثمین)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
1
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
20,630
حباب لحظه‌ای
-7/9%
تصویر صندوق ثمین

ثروت افزون ثمین (ثمین)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۴۲ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
1
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
20,630
حباب لحظه‌ای
-7/9%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

ثمین
20,114بازه قیمت روز18,568
1/15 B
حقیقی
977/47 M
0
حقوقی
170/35 M
 • حجم معاملات
  سهم
  5
  0
  9
  0
  ,
  3
  0
  4
  0
  4
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
 • تعداد معاملات
  23
 • حباب لحظه‌ای
  %-7/9
 • حجم عرضه426/01 K
 • حجم تقاضا280/28 K
تعدادحجم خریدقیمت
1200,00019,000
12,00018,568
128217,770
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
19,3604,5111
19,3641,0001
19,370200,0001
19,39911,9661
19,4307,0001
مدیر صندوق
سبدگردان آرکا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۸/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,176,669,896,043
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  19,843ریال
 • قیمت ابطال
  19,708ریال
 • قیمت آماری
  19,673ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/18
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %22/09
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمصطفی بیاتی,مرتضی بیاتی
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا
 • آدرس سایتhttp://saminfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/2%نقد و بانک1/4%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/4%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق