سپهر سودمند سینا (سیناد)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/2%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:57
11,744
حباب لحظه‌ای
0/03%

سپهر سودمند سینا (سیناد)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:12 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/2%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:57
11,744
حباب لحظه‌ای
0/03%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +45/79%
  • -
  • +25/62%
  • +14/34%
  • +6/51%
  • +2/09%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

سیناد
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  1
  0
  ,
  7
  0
  4
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-1/02%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 11,744
12903بازه قیمت روز10557
708/29 M
حقیقی
75/14 M
65/23 B
حقوقی
65/87 B
مدیر صندوق
سبدگردان سینا
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,690,928,957,439
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۵/۳۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 11,738
 • قیمت ابطال
  ریال 11,729
 • قیمت آماری
  ریال 11,687
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/36%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  48/52%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرسول مولابیکی,ملیحه رسولی,ناهید رحمتی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • بازارگردانتأمین سرمایه کاردان
 • آدرس سایتhttps://sinaetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام5/12%نقد و بانک42/9%اوراق مشارکت47/17%واحدهای صندوق4/28%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/53%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق