سپهر سودمند سینا (سیناد)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,678
حباب لحظه‌ای
1/25%
تصویر صندوق سیناد

سپهر سودمند سینا (سیناد)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۸ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,678
حباب لحظه‌ای
1/25%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

سیناد
15,200بازه قیمت روز12,438
33/08 B
حقیقی
53/80 B
105/57 B
حقوقی
84/86 B
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  2
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  2
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تعداد معاملات
  158
 • حباب لحظه‌ای
  %1/25
 • حجم عرضه4/30 M
 • حجم تقاضا7/71 M
تعدادحجم خریدقیمت
977,803,49513,848
2200,60013,847
2200,72213,846
1200,00013,845
1200,00013,844
قیمتحجم فروشتعداد
13,84933,932,8094
13,850200,0001
13,851200,0001
13,852200,0001
13,853200,0001
مدیر صندوق
سبدگردان سینا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۵/۳۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
16,350,166,723,631
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,839ریال
 • قیمت ابطال
  13,835ریال
 • قیمت آماری
  13,617ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/58
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %118/18
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریملیحه رسولی,ناهید رحمتی,نعیمه صفاری آشتیانی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • بازارگردانتأمین سرمایه کاردان
 • آدرس سایتhttps://sinaetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/25%نقد و بانک52/65%اوراق مشارکت36/56%واحدهای صندوق9/06%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق