خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”12:10
20,927
حباب لحظه‌ای
0/03%
تصویر صندوق خاتم

خاتم ایساتیس پویا (خاتم)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۲:۲۹ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۷
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
4
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۲:۱۰
20,927
حباب لحظه‌ای
0/03%
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  5
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

خاتم
23,009بازه قیمت روز18,827
42/27 B
حقیقی
17/20 B
12/72 B
حقوقی
37/79 B
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  ,
  6
  0
  2
  0
  7
  0
  ,
  1
  0
  7
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  5
  0
  B
 • تعداد معاملات
  76
 • حباب لحظه‌ای
  %0/03
 • حجم عرضه11/55 M
 • حجم تقاضا23/47 M
تعدادحجم خریدقیمت
219,616,77920,933
11,000,00020,932
11,000,00020,931
11,000,00020,930
11,000,00020,929
قیمتحجم فروشتعداد
20,9359,749,41110
20,9361,000,0001
20,9371,000,0001
20,9381,000,0001
20,9391,000,2502
مدیر صندوق
سبد گردان ایساتیس پویا کیش
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,671,073,793,641
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  20,934ریال
 • قیمت ابطال
  20,926ریال
 • قیمت آماری
  21,366ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %2/1
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %35/09
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد هوشیارزاده,امین صالحی,سلمان بابایی زاده اشکذری
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
 • آدرس سایتhttp://etf.isatispm.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/01%نقد و بانک17/92%اوراق مشارکت75/51%واحدهای صندوق5/3%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/26%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق