اعتماد داریک (داریک)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
19,663
حباب لحظه‌ای
2/04%
تصویر صندوق داریک

اعتماد داریک (داریک)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
19,663
حباب لحظه‌ای
2/04%
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  0
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

داریک
22,055بازه قیمت روز18,045
250/88 B
حقیقی
478/68 B
450/53 B
حقوقی
222/74 B
 • حجم معاملات
  سهم
  3
  0
  4
  0
  ,
  9
  0
  5
  0
  8
  0
  ,
  4
  0
  1
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  0
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تعداد معاملات
  753
 • حباب لحظه‌ای
  %2/04
 • حجم عرضه7/14 M
 • حجم تقاضا101/81 M
تعدادحجم خریدقیمت
102100,590,06720,064
117,50020,025
11,000,00020,024
2100,19719,955
1100,00019,954
قیمتحجم فروشتعداد
20,0656,890,2097
20,17020,0001
20,78232,0001
20,80015,0001
21,50073,0632
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
17,632,258,857,083
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  19,721ریال
 • قیمت ابطال
  19,670ریال
 • قیمت آماری
  19,597ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/37
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %44/82
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسید مهدی کربلایی,سید رضا علوی,سید امین موسوی ترشیزی
 • متولیشرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 • آدرس سایتhttp://etemaddarik.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام31/03%نقد و بانک12/86%اوراق مشارکت50/3%واحدهای صندوق4/55%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/25%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق