آوای معیار (آوا)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
4
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,023
حباب لحظه‌ای
-2/48%
تصویر صندوق آوا

آوای معیار (آوا)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۰۲ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
4
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,023
حباب لحظه‌ای
-2/48%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  M
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آوا
13,767بازه قیمت روز11,265
255/22 M
حقیقی
262/83 M
7/61 M
حقوقی
0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  0
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  M
 • تعداد معاملات
  23
 • حباب لحظه‌ای
  %-2/48
 • حجم عرضه233/46 K
 • حجم تقاضا475/60 K
تعدادحجم خریدقیمت
215,31812,485
261612,480
258,32212,302
385,32012,301
2334,66412,300
قیمتحجم فروشتعداد
12,6791,2311
12,6801,0001
12,6905001
12,7005001
12,7492,3854
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری معیار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
974,266,856,849
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  12,670ریال
 • قیمت ابطال
  12,588ریال
 • قیمت آماری
  12,588ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %15/48
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسمیه طالبی گرگانی,دل آرا رازه,پریسا السادات طباطبائیان
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 • آدرس سایتhttp://www.avayemeyar.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام90/74%نقد و بانک4/21%اوراق مشارکت3/27%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/23%سایر دارایی ها0/55%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق