واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/29%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
253,304
حباب لحظه‌ای
-39/12%
تصویر صندوق دارا یکم

واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۵:۰۰ | ETF: ۱۴۰۲/۱۲/۸
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/29%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
253,304
حباب لحظه‌ای
-39/12%
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

دارا یکم
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  5
  0
  2
  0
  ,
  7
  0
  6
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
 • حباب لحظه‌ای-39/12%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۸)
  253,304ریال
167,540بازه قیمت روز137,080
405/56 B
حقیقی
403/26 B
32/61 B
حقوقی
34/91 B
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
146,745,803,480,237
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  255,982ریال
 • قیمت ابطال
  254,298ریال
 • قیمت آماری
  254,298ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  588,325,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %98/09
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری سیدمحمدرضا حبیب زاده,سید مهدی پارچینی پارچین,مهدی عبدی هنجنی
 • متولی سازمان حسابرسی
 • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • بازارگردان شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایت http://fi1fund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام95/17%نقد و بانک4/13%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق0/67%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/03%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق