واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/35%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
272,031
حباب لحظه‌ای
-39/37%

واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/35%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
272,031
حباب لحظه‌ای
-39/37%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +19/06%
  • -
  • +101/03%
  • +22/2%
  • -4/19%
  • -2/78%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

دارا یکم
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  6
  0
  5
  0
  ,
  3
  0
  4
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-38/59%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 272,031
184360بازه قیمت روز150840
1/14 T
حقیقی
1/46 T
352/58 B
حقوقی
25/76 B
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
157,499,129,763,456
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 274,748
 • قیمت ابطال
  ریال 272,932
 • قیمت آماری
  ریال 272,932
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 588,325,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  98/09%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,سید مهدی پارچینی پارچین,مهدی عبدی هنجنی
 • متولیسازمان حسابرسی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://fi1fund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام95/72%نقد و بانک3/49%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق0/54%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق