دارا الگوریتم (دارا)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
11,741
حباب لحظه‌ای
0%
تصویر صندوق دارا

دارا الگوریتم (دارا)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۹:۲۱ | ETF: ۱۴۰۲/۱۲/۱
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
11,741
حباب لحظه‌ای
0%
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

دارا
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  1
  0
  ,
  7
  0
  4
  0
  1
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  8
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • حباب لحظه‌ای0%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱)
  11,741ریال
12,905بازه قیمت روز10,559
92/84 B
حقیقی
2/77 B
2/68 B
حقوقی
92/75 B
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,201,263,462,264
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  11,748ریال
 • قیمت ابطال
  11,741ریال
 • قیمت آماری
  11,705ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/31
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %39/18
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری بهمن اسماعیلی,نکیسا خرّم,محمد خباز باویل
 • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردان صندوق کوشا الگوریتم
 • آدرس سایت http://darafund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/8%نقد و بانک42/97%اوراق مشارکت51/82%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/4%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق