مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
34,353
حباب لحظه‌ای
-0/03%

مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۸
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
34,353
حباب لحظه‌ای
-0/03%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +231/22%
  • +211/73%
  • +23/3%
  • +11/32%
  • +5/92%
  • +1/99%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

طلوع
 • قیمت پایانی
  ریال
  3
  0
  4
  0
  ,
  3
  0
  4
  0
  1
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  7
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  3
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-1/13%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۸)
  ریال 34,353
37702بازه قیمت روز30848
-حقیقی-
-حقوقی-
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,507,613,294,874
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۲۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 34,380
 • قیمت ابطال
  ریال 34,353
 • قیمت آماری
  ریال 33,997
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/04%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 50,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  87/77%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریکیوان ایرانی,زهرا جمالی پیرسرا,علی جهانی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 • آدرس سایتhttps://www.novinnegarfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/34%نقد و بانک35/91%اوراق مشارکت45/51%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها10/24%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق