امین تدبیرگران فردا (الماس)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
191,353
حباب لحظه‌ای
-7/68%
تصویر صندوق الماس

امین تدبیرگران فردا (الماس)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۳۵ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
191,353
حباب لحظه‌ای
-7/68%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  M
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

الماس
186,284بازه قیمت روز171,956
85/47 M
حقیقی
79/41 M
57/32 M
حقوقی
63/38 M
 • حجم معاملات
  سهم
  8
  0
  0
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  M
 • تعداد معاملات
  10
 • حباب لحظه‌ای
  %-7/68
 • حجم عرضه13/87 K
 • حجم تقاضا39/60 K
تعدادحجم خریدقیمت
15,000176,663
15,000176,486
11,367175,000
27,637174,000
11,367173,000
قیمتحجم فروشتعداد
178,08021
178,0815,0001
178,2585,0001
178,2611001
178,6142001
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,283,628,583,535
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  181,372ریال
 • قیمت ابطال
  180,115ریال
 • قیمت آماری
  180,115ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %25/36
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,علی علیدادی,مینا یوسفی
 • متولیمشاورسرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
 • آدرس سایتhttps://fardaetf.tadbirfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/42%نقد و بانک0/93%اوراق مشارکت0/3%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/36%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق