بذر امید آفرین (بذر)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/12%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
170,528
حباب لحظه‌ای
-1/02%

بذر امید آفرین (بذر)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:53 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۸
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/12%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
170,528
حباب لحظه‌ای
-1/02%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +547/53%
  • -
  • +70/85%
  • +5/36%
  • +1/39%
  • +0/52%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

بذر
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  6
  0
  8
  0
  ,
  7
  0
  8
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  5
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  M
  0
 • حباب پایانی1/14%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۸)
  ریال 170,528
186030بازه قیمت روز152210
3/63 M
حقیقی
93/59 M
89/96 M
حقوقی
0/00
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,908,469,506,364
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۸/۱۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 171,603
 • قیمت ابطال
  ریال 170,487
 • قیمت آماری
  ریال 170,487
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 700,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  4/95%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد غواصی کناری,مسعود طاهری,اسماعیل شاه زمانی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttp://www.bazreomidfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام88/38%نقد و بانک1/04%اوراق مشارکت2/51%واحدهای صندوق6/45%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/62%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق