آرمان سپهر آشنا (آسام)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
24,637
حباب لحظه‌ای
0/13%

آرمان سپهر آشنا (آسام)
|

مجاز
مختلط
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:34 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
24,637
حباب لحظه‌ای
0/13%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +2,108/99%
  • +710/25%
  • +75/07%
  • +18/69%
  • -0/8%
  • +1/27%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

آسام
 • قیمت پایانی
  ریال
  2
  0
  4
  0
  ,
  6
  0
  3
  0
  7
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/06%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۴)
  ریال 24,637
27042بازه قیمت روز22126
9/63 B
حقیقی
4/03 B
0/00
حقوقی
5/60 B
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان آرمان آتی
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,167,999,876,615
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۶/۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 24,715
 • قیمت ابطال
  ریال 24,618
 • قیمت آماری
  ریال 24,691
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/3%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 450,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  10/54%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمعصومه امیری حسینی,عطیه باباپیری,امیرحسین خورشیدی
 • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 • آدرس سایتhttps://asaetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام55/5%نقد و بانک25/72%اوراق مشارکت17/14%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/64%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق