ارمغان ایرانیان (ارمغان)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,116
حباب لحظه‌ای
0/12%

ارمغان ایرانیان (ارمغان)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:49 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,116
حباب لحظه‌ای
0/12%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +92/92%
  • -
  • +21/38%
  • +11/35%
  • +5/78%
  • +1/88%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

ارمغان
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  0
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  3
  0
  2
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
  0
 • حباب پایانی0/06%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 10,116
11134بازه قیمت روز9110
1/11 B
حقیقی
2/16 B
1/06 B
حقوقی
0/00
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,033,911,085,410
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,124
 • قیمت ابطال
  ریال 10,116
 • قیمت آماری
  ریال 10,194
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/77%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  8/93%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/08%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 196/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپانته آ حکیمی گیلانی,فخری سادات موسوی شکور,غزال کاظمی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • بازارگردانشرکت تأمین سرمایه نوین
 • آدرس سایتhttp://www.armaghanfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/45%نقد و بانک21/59%اوراق مشارکت71/48%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق