ارمغان ایرانیان (ارمغان)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,100
حباب لحظه‌ای
0/14%
تصویر صندوق ارمغان

ارمغان ایرانیان (ارمغان)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۹:۲۵ | ETF: ۱۴۰۲/۱۲/۱
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,100
حباب لحظه‌ای
0/14%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

ارمغان
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  0
  0
  ,
  1
  0
  1
  0
  3
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  B
 • حباب لحظه‌ای0/14%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱)
  10,100ریال
11,114بازه قیمت روز9,094
962/01 M
حقیقی
336/58 M
100/12 B
حقوقی
100/75 B
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,230,633,887,096
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,106ریال
 • قیمت ابطال
  10,099ریال
 • قیمت آماری
  10,099ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %11/12
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/06
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/15
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  206/00 ریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری پانته آ حکیمی گیلانی,فخری سادات موسوی شکور,غزال کاظمی
 • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرس موسسه حسابرسی بهمند
 • بازارگردان شرکت تأمین سرمایه نوین
 • آدرس سایت http://www.armaghanfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام5/59%نقد و بانک49/37%اوراق مشارکت44/7%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/34%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق