زرفام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم
9
0
1
0
9
0
/
6
0
0
0
K
تصویر نماد زرفام

زرفام

|ممنوع-متوقف
|بورس کالا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم معاملات
9
0
1
0
9
0
/
6
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,700پایین ترین قیمت22,402

  بازده ماهانه

  زرفامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,483,585,117ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

زرفام
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/48 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  129/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/5
24,508بازه قیمت روز20,052
19/21 B
حقیقی
20/69 B
1/48 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %21/78
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله55/45%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام10%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم2/42%شخص حقیقی2/36%شرکت سبدگردان سهم آشنا-سهامی خاص -2%شرکت مدیریت ثروت باران-سهامی خاص-1/29%شرکت سرمایه گذاری جامی-سهامی عام-1/27%شرکت سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی-سهامی خاص-1/27%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-1/12%صندوق سرمایه گذاری نمادآشناایرانیان1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد