کهربا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/49%
حجم
1
0
0
0
/
3
0
4
0
M
تصویر نماد کهربا

کهربا

|ممنوع-متوقف
|بورس کالا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/49%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
3
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت31,090پایین ترین قیمت30,751

  بازده ماهانه

  کهرباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  84,509,461,754ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کهربا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  84/51 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  278/59 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/68
33,465بازه قیمت روز27,381
232/90 B
حقیقی
148/39 B
86/19 B
حقوقی
170/70 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %54/68
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله20/12%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه کاریزما-س .خ -2/96%شرکت گروه بازرگانی سوداکاریزما-سهامی خاص-2/76%شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام-2/45%شخص حقیقی2/19%شخص حقیقی1/73%شرکت سرمایه گذاری سبحان -سهامی عام -1/66%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام1/61%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/54%صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور1/34%شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه -سهامی عام -1/25%شرکت صنعتی آرین برد-سهامی خاص-1/25%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/22%شرکت بیمه کارآفرین1/15%شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-س.خ-1/05%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد