نهال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/69%
حجم
1
0
7
0
/
6
0
1
0
M
تصویر نماد نهال

نهال

|مجاز
|بورس کالا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/69%
حجم معاملات
1
0
7
0
/
6
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت31,000پایین ترین قیمت29,850

  بازده ماهانه

  نهالصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  54,587,127,382ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

نهال
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  1
  0
  7
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  54/59 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  188/30 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
34,196بازه قیمت روز27,980
120/32 B
حقیقی
65/73 B
406/91 B
حقوقی
461/49 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %25/93
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله60/39%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام5/42%PRXسبد-شرک37608--بان03659-2/29%PRXسبد-شرک38702--شرک04404-2/11%سبد شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد