جواهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/34%
حجم
1
0
5
0
/
3
0
1
0
M
ج

جواهر

|ممنوع-متوقف
|بورس کالا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/34%
حجم معاملات
1
0
5
0
/
3
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,439پایین ترین قیمت12,300

  بازده ماهانه

  جواهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  98,979,799,394ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

جواهر
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  98/98 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  357/65 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/18
13,403بازه قیمت روز10,967
155/22 B
حقیقی
56/24 B
33/82 B
حقوقی
132/80 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %41/44
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله10/3%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -7/52%صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس7/49%شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام-6/66%شرکت بیمه معلم-سهامی عام-5/33%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام3/4%BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.آوای زاگرس3/33%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -2/66%شرکت بیمه زندگی خاورمیانه-سهامی عام-2/66%شرکت بیمه اتکایی تهران رواک -سهامی عام -2/14%شرکت بیمه سرمد-سهامی عام-1/96%PRXسبد-شرک63048--شرک82021-1/38%شرکت بیمه آسیا-سهامی عام -1/34%شخص حقیقی1/25%شرکت بیمه سینا-سهامی عام-1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد