گنج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/26%
حجم
5
0
/
0
0
5
0
M
گ

گنج

|ممنوع-متوقف
|بورس کالا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/26%
حجم معاملات
5
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,499پایین ترین قیمت28,051

  بازده ماهانه

  گنجصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  269,074,607ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

گنج
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  9
  0
  9
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  269/07 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  308/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/8
30,501بازه قیمت روز24,957
113/18 B
حقیقی
112/91 B
29/98 B
حقوقی
30/25 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %35/10
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله25/52%صندوق سرمایه گذاری د.ا.بهادارب .د.ثابت کاردان11/25%کارگزاری بانک تجارت10/28%شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه -سهامی عام -3/57%شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام-3/47%شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -2/28%بانک تجارت2/05%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ2/02%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام2%شرکت سرمایه گذاری ومدیریت ساخت تاژ-سهامی خاص-1/33%شرکت قندمرودشت -سهامی عام -1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد