خورشید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم
6
0
/
8
0
8
0
M
خ

خورشید

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم معاملات
6
0
/
8
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  9
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,537پایین ترین قیمت11,533

  بازده ماهانه

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6,933,291,424ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خورشید
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/93 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  851/05 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/89
12,678بازه قیمت روز10,374
50/21 B
حقیقی
43/28 B
29/14 B
حقوقی
36/08 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %13/94
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله54/07%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا12/07%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -6/96%شرکت سبدگردان تدبیر-سهامی خاص -4/88%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه2/03%شرکت رایان هم افزا-سهامی خاص -1/41%کارگزاری تدبیرگران فردا-سهامی خاص -1/35%موسسه تامین رفاه وآتیه تدبیر1/29%شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر-سهامی خاص -1%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد