زرین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
حجم
1
0
2
0
2
0
/
5
0
0
0
K
تصویر نماد زرین

زرین

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
حجم معاملات
1
0
2
0
2
0
/
5
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,920پایین ترین قیمت17,840

  بازده ماهانه

  زرینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,188,655,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

زرین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/19 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/79 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0
19,719بازه قیمت روز16,135
1/79 M
حقیقی
2/19 B
2/19 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %6/72
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله60/1%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توازن کوروش10/86%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصمیم3/85%PRXسبد-شرک58057--شرک16239-3/31%PRXسبد-شرک58057--شرک66265-3/03%صندوق سرمایه گذاری نوع دوم رایکا2/27%PRXسبد-شرک58057--شرک16226-2/16%شرکت گروه صنعتی پاکشو-سهامی عام -2%PRXسبد-شرک58057--شرک16239-1/76%PRXسبد-شرک58057--شرک16241-1/44%PRXسبد-شرک58057--شرک16239-1/43%شرکت صنعت غذایی کوروش -سهامی خاص -1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد