ارغوان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
5
0
4
0
/
7
0
4
0
K
ا

ارغوان

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
7
0
5
0
4
0
/
7
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت300,000پایین ترین قیمت300,000

  بازده ماهانه

  ارغوانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

ارغوان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  4
  0
  ,
  7
  0
  4
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
330,000بازه قیمت روز270,000
0
حقیقی
0
226/42 B
حقوقی
226/42 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %2/28
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -25/23%موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح16/5%شرکت سرمایه گذاری دی -سهامی خاص -15/13%شرکت تامین سرمایه دماوند-سهامی عام -9/32%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام -8/25%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -6/64%شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی خ3/6%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -3/33%شرکت پتروشیمی مارون -سهامی عام -2/8%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -2/66%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -2%صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان1/2%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد