ویسرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
حجم
5
0
/
0
0
0
0
K
0

ویسرو

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
حجم
5
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت600,000پایین ترین قیمت600,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/28
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
660,000بازه قیمت روز540,000
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه روزآمد-بامسئولیت محدود-24/72%نهادصندوق نوآوری وشکوفائی22%شرکت مشاورسرمایه گذاری ترنج -سهامی خاص -9/73%PRXسبد-شرک73245--شرک20871-7/26%شرکت فین وآواپارس -سهامی خاص -6/25%شخص حقیقی3/12%شخص حقیقی3/12%شخص حقیقی3/12%شرکت توسعه تجارت داناسپیدار-سهامی خاص -2/29%شخص حقیقی1/87%شرکت نفیس نخ -سهامی عام -1/8%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/25%شرکت مشاوران پیشگام سرمایه اطمینان -سهامی خاص -1/25%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E