استارز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-10%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-10%
حجم
1
0
/
4
0
0
0
K
0

استارز

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-10%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-10%
حجم
1
0
/
4
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت117,900پایین ترین قیمت117,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/09

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
129,690بازه قیمت روز106,110
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  نهادصندوق نوآوری وشکوفائی25%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -15%شرکت راهبردهوشمندمدیریت ثروت ستارگان -س .خ -11/5%صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان10/48%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -5%شرکت ستارگان نوآوری داوین -سهامی خاص -4/84%شخص حقیقی3/5%شرکت بهپردازجهان -سهامی خاص -3/46%شرکت ساراسرمایه آیتک -سهامی خاص -2%موسسه خیریه وبیمارستان حضرت آیت اله گلپایگانی1/83%شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر-سهامی عام -1/02%شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ1%شرکت مشاورسرمایه گذاری دیدگاهان نوین -سهامی خا1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E