آرمانی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
0
0
%
حجم
ریال
1
0
/
0
0
0
0
K
تصویر نماد آرمانی

آرمانی

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
0
0
%
حجم معاملات
ریال
1
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,771,561پایین ترین قیمت1,771,561

  بازده ماهانه

  آرمانیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آرمانی
1,948,717بازه قیمت روز1,594,405
1/77 B
حقیقی
0
0
حقوقی
1/77 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • ارزش بازار-
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  1/77 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی-
 • حجم عرضه0
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
قیمتحجم فروشتعداد
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • درصد شناور
  %4/86
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تامین سرمایه تمدن -سهامی خاص -37/63%شرکت توسعه روزآمد-بامسئولیت محدود-16/66%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -13/13%PRXسبد-شرک79889--شرک14879-8/33%شرکت صندوق پژوهش وف غ دت ص وفناوری شریف -سهامی خاص4/8%شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران -سهامی خاص4/8%موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین4/8%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -3/33%شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام -1/66%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد