توان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/96%
حجم
9
0
/
0
0
6
0
M
0

توان

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/96%
حجم
9
0
/
0
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,140پایین ترین قیمت16,663

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/08/01
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  7
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/75 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 379/97 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/67
18,620بازه قیمت روز15,236
281/18 B
حقیقی
319/58 B
56/99 B
حقوقی
18/59 B
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله40/86%شرکت سبدگردان مفید-سهامی خاص-5/35%شخص حقیقی1/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سبدگردان مفید-سهامی خاص-
  133/40 M
  6/30 M

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E