تیام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

تیام

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  0بازه قیمت روز0
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله50%صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار5%صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا5%PRXسبد-شرک17955--موس07209-5%صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خلیج فارس5%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاریزما2/5%صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین2/5%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل2/5%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین2/5%PRXسبد-شرک15835--موس07209-2/48%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان1/5%صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی1/5%PRXسبد-شرک80210--موس52154-1/5%سبد شخص حقیقی1/47%کارگزاری توازن بازار-سهامی خاص-1/14%PRXسبد-شرک68263--شرک25473-1/12%صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین1%شرکت ارزیاب سرمایه توس-سهامی خاص-1%صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی1%صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش1%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E