سخند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم
2
0
9
0
/
0
0
2
0
K
تصویر نماد سخند

سخند

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم معاملات
2
0
9
0
/
0
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,095پایین ترین قیمت10,093

  بازده ماهانه

  سخندصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -271,350,305ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

سخند
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -271/35 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  10/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/15
11,084بازه قیمت روز9,070
21/60 M
حقیقی
292/95 M
271/35 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %2/21
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله68/36%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -16/03%شرکت پالایش نفت بندرعباس -سهامی خاص -4/4%شرکت مهندسی وتوسعه سروک آذر-سهامی خاص -4%شرکت پالایش نفت جی -سهامی عام -1/99%ذذذبازارگردان شرک76019ذژسخند1/7%شرکت مشاورسرمایه گذاری امین نیکان آفاق -سهامی خ1/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد